Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
  • Меню
  • Все товары
  • Бренды
  • Каталоги
  • УСЛУГИ
  • КОМПАНИЯ

Company Profile

Geschaeftsfuehrung GmbH: Jens Krakow, Kaufmännischer Geschäftsführer, Frederik Bauersch Geschäftsführer Vertrieb und Oliver Gödde, Geschäftsführer
Geschäftsführung GmbH, v.l.n.r: Jens Krakow, Kaufmännischer Geschäftsführer, Frederik Bauersch, Geschäftsführer Vertrieb und Oliver Gödde, Geschäftsführer

Employees 2018: 250 

Turnover 2017: 100 Million Euros
 
Structure:

External Sales, Internal Sales, Metrology Experts, Field Application Engineers, Workstations & Storage Advisors, as well as e-Business Advisors

Managing Partner: Oliver Gödde

Founded: 1960

Partner of the Hoffmann Group since: 1993

Gebietgoedde400x200.png
Vertriebsgebiet Deutschland, Belgien und Luxemburg

Subsidiaries in Belgium since: 2002

Logistics:

Company-owned ultra-modern logistics centre with over 7000 sqm storage area.

Addresses:


Gödde GmbH
Robert-Perthel-Str. 57 – 59
50739 Cologne
Postfach (Postbox) 60 03 29
50683 Cologne
Tel: +49 221 59906-0
Fax: +49 221 59906-666
info@goedde.com 

Gödde SPRL
Bermicht 1
4750 Nidrum
Belgium
Tel: +32 80 447926
Fax: +32 80 447927
E-Mail: vente@goedde.be